Vad innebär rehabilitering?

Rehabilitering handlar om att hitta ett tillvägagångssätt för att få en person att på ett så bra sätt som möjligt återvända till ett vardagligt liv. På en arbetsplats kan det handla om att få en person tillbaka i arbete. Anledningen till behovet för rehabilitering kan bero på flera olika saker, såväl mental som fysisk ohälsa. Det kan alltså till exempel handla om allt från en stroke till stress eller överbelastningsskador. Rehabiliteringen kan ha som mål att få en person att återfå sin ursprungliga kapacitet, men den kan också syfta till att hitta fungerande lösningar för en ny situation.

Olika sorters rehabilitering

Man brukar använda sig av tre olika kategorier inom rehabilitering. Medicinsk rehabilitering handlar om behandling efter sjukdom och skada. En person som drabbats av en stroke kan genom rehabilitering till exempel arbeta för att få tillbaka motoriska funktioner och tal, som påverkats av stroken. Social rehabilitering handlar i regel om det mentala och att hjälpa personer med psykiska störningar eller problem att hitta metoder för att hantera dessa. Utöver dessa två finns också arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering går ut på att hitta lösningar som hjälper den drabbade att kunna återgå till sitt arbete och kan innefatta många olika typer av metoder. När de handlar om att få en person tillbaka i arbete är det dock ofta bra att sätta in rehabiliterande medel så fort som möjligt, då det är svårare att komma tillbaka ju längre tid som gått. I och med att rehabilitering kan vara så många olika saker, arbetar också många olika yrkesgrupper med frågan. Inom rehabilitering kan du träffa allt från psykologer och kuratorer, till logopeder, audionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.