Hur kan företagshälsovård reducera stress?

Företagshälsovården arbetar med flera olika åkommor och skador som uppkommer i samband med arbete. Det handlar dels om fysiska problem som muskelvärk, men också och mer psykiskt relaterade problem som stress. Stress kan i sin tur också leda till andra skador om den inte tas på allvar. Det finns många olika sätt att reducera stress på, men det är också viktigt att förstå att det finns olika sorters stress och att inte all stress är av ondo.

Bra och dålig stress

Stress är något vi alla upplever i våra liv, i olika hög grad. Det finns positiv stress som får oss att prestera i pressade situationer och negativ stress som ständigt jagar oss. Den negativa stressen kan, om den inte tas på allvar och motverkas, i längden leda till allvarliga problem som depression, utbrändhet, nedsatt immunförsvar och andra hälsofaror. I och med att stress ofta är relaterad till arbete har företagshälsan som uppgift att hjälpa den som drabbas av negativ stress knuten till arbetet.

Olika metoder

Företagsvården kan hjälpa dig att reducera stress på olika sätt. Eftersom alla situationer är unika, finns inte ett enda recept som funkar för allt och på alla. Det är därför viktigt att utreda vad det är som leder till den ohälsosamma stressen som kan uppstå genom en kombination av olika saker. För att reducera stressen kan t.ex. minskad arbetsbelastning och en behandling av något slag vara bäst för att lösa problemet. En sådan behandling kan bestå av KBT, kognitiv beteende terapi, som går ut på att förändra negativa tankar, mönster och beteenden. Andra alternativ på behandling kan vara avslappningsövningar, meditation eller motion, vilka kan användas för att minska och i längden lära sig hantera sin stress. Utifrån din situation kan företagshälsan arbeta med dig för att hitta en lösning som förbättrar just din situation. Att ta negativ stress på allvar och jobba för att motverka den eller lära sig att hantera den är viktigt för att behålla en god hälsa.