Hur får man en ergonomisk arbetsplats?

Vad en ergonomisk arbetsplats är beror på vad det är för typ av arbete som ska utföras och i vilken miljö. Ergonomi handlar om hur de redskap vi använder i arbetet och hur den miljö vi arbetar i påverkar oss, och därmed också hur denna miljö kan anpassas efter våra behov. Det kan bland annat handla om allt från hur vi sitter framför vår dator, till vilka lyft vi utför i arbetet. En arbetsplats som har bra ergonomi förebygger arbetsrelaterade skador och olyckor. Att satsa på ergonomi och arbetsmiljö kan man som arbetsgivare därför tjäna på i längden.

Vad gör en ergonom?

En ergonom arbetar med att se hela sammanhang för att förstå hur ett arbete fungerar och påverkar den som arbetar. Utifrån det är målet att utveckla och anpassa arbetsmiljöer som de anställda trivs i och kan verka i länge utan att drabbas av skador eller andra problem. Lösningar kan handla om investering i nya möbler eller hjälpmedel, men det kan också handla om utbildning av anställda. På ett kontor kan en ergonom till exempel föreslå flexibla arbetsplatser som tillåter den anställda att variera mellan sittande och stående arbete, bättre ljusförhållanden eller mer pauser. Inom sjukvården kan hjälpmedel som lyftanordningar föreslås, eller utbildning av personalen i god lyftteknik. Det kan givetvis också handla om kombinationer av hjälpmedel och utbildning. Utöver fysiska förutsättningar är det också viktigt att komma ihåg att en god arbetsmiljö även handlar om att som anställd trivas och känna arbetsglädje.

Vem bär ansvaret?

Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Denne ska se till att arbeta för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Utöver detta har också arbetstagaren ett ansvar, dels i att rapportera eventuella brister i arbetsmiljön, men också i att efterfölja de föreskrifter som finns på arbetsplatsen. Frågor om arbetsmiljö kan tas upp med en nära chef, skyddsombud eller fackförbund.